Lisää parasta urheilua

Käyttöehdot

Käyttöehdot Viasport.fi
Hyväksytty 2017-03-22
Viasport.fi on palvelu, josta näet huippuluokan urheilua, kuten esimerkiksi NHL, KHL, UEFA Champions League, Valioliiga, La Liga, Serie A, UFC, NFL sekä muita urheiluportfoliomme kuuluvien sarjojen pelikoosteita, sekä suoria lähetyksiä.
Palvelun tarjoaa Oy Viasat Finland Ab, joka on osa MTG mediakonsernia. Yritys on rekisteröity Ruotsissa. Yritystunnuksemme on 1075633-8 ja virallinen osoitteemme Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki, Suomi.
Nämä Ehdot (yhdessä niiden asiakirjojen kanssa, joihin Ehdoissa viitataan) koskevat Viasat:n ja sinun välistä palvelusuhdetta, kun käytät Palveluamme nettisivustomme http://viasport.fi kautta. Sinun on siksi luettava nämä Ehdot ennen kuin alat käyttää Palveluamme. Palveluamme käyttämällä osoitat hyväksyväsi nämä Ehdot ja säännöt ja olevasi tietoinen siitä, että meillä on oikeus milloin tahansa muuttaa niitä. Joihinkin kilpailuihin voidaan soveltaa erityisiä ohjeita ja sääntöjä. Jos tällaiset tiettyjen kilpailujen ohjeet tai säännöt poikkeavat näistä Ehdoista, sovelletaan ensisijaisesti erityisiä ohjeita ja sääntöjä. Nämä Ehdot ovat voimassa niin kauan kuin käytät Palvelua, ja ne sitovat sinua myös käytön tai Palvelun päätyttyä.

1. MÄÄRITELMIÄ

Ehdot – Nämä käyttöehdot mukaan lukien Henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntömme ja Kilpailusääntömme;
Nettisivusto – Nettisivusto osoitteessa http://viasport.fi ja tämän sivuston muunnelmat mukaan lukien nettisovellukset;
Tiedot – Kaikki meille Nettisivuston kautta toimitettu materiaali;
Henkilötiedot– Kaikki sinuun henkilöitävissä oleva tieto, kuten esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite tai muu tieto, jonka perusteella sinut voidaan tunnistaa. Rekisteröimme nämä tiedot, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa Palvelun kanssa, osallistuu kilpailuun tai muuten käyttää Palvelua;
Palvelu – Palvelu, jonka tarjoamme ja joka koostuu sinulle Nettisivuston kautta antamistamme Tiedoista;
Me – Oy Viasat Finland Ab Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki, Suomi;
Oma materiaali – Kommentit, soittolistat ja muu vastaava materiaali;
Lähiyhtiö – Tytäryhtiömme, yhtiöt, joissa meillä on määräysvalta, toimipisteemme ja Emoyhtiömme; Sinä – tarkoittaa sinua Palvelun käyttäjänä.

2. PALVELU

Tarjoamme Palvelun sellaisena kuin se on emmekä voi antaa Palvelusta mitään takuita. Olemme saaneet Palvelusta tietyt Tiedot, esimerkiksi ohjelmiston, kolmannelta osapuolelta, emmekä voi täten antaa tällaisista Tiedoista takuita. Hyväksyt sen, että saamme ajoittain päivittää ja muuttaa Palvelua. Hyväksyt sen, että me päätämme Palvelua ja sen käyttöä koskevista säännöistä ja rajoituksista ja voimme muuttaa niitä. Hyväksyt myös sen, ettemme ota vastuuta myöhästymisistä tai virheistä, jotka koskevat esimerkiksi tekstin tai muun materiaalin säilyttämistä. Olet lisäksi tietoinen seuraavista kohdista ja hyväksyt ne: (i) on teknisesti mahdotonta tarjota täysin virheetöntä Palvelua, ja täten emme voi luvata sellaista; (ii) vian tai virheen vuoksi Palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä; (iii) materiaalissa, jonka vastaanotat Palvelua käyttäessäsi, voi olla virheitä ja epätarkkuuksia; ja (vi) Palveluun voivat vaikuttaa olosuhteet, joihin me emme pysty vaikuttamaan. Vaikka yritämme estää virusten leviämisen Palvelussa olevaa materiaalia valvomalla, suosittelemme silti, että käytät viruksentorjuntaohjelmaa kaikkeen Tietoon ja/tai materiaaliin, joihin olet Palvelun kautta yhteydessä.
Palvelua saa käyttää vain Suomessa. Emme ota vastuuta kustannuksista, oikeuksien loukkauksista tai muista haitoista, joita Palvelun käyttäminen ulkomailla voi aiheuttaa.

3. IKÄRAJA

Jos olet alle 15-vuotias, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua ilman huoltajan suostumusta. Me emme ota vastuuta sinulle tai muille aiheutuneista menetyksistä, vammoista tai vaurioista, jotka johtuvat siitä, ettet täytä tätä ehtoa. Jos annat meille tietoja, jotka eivät ole totuudenmukaisia, tai jos epäilemme näin tapahtuneen, meillä on oikeus estää pääsysi Palveluun. Jos vanhemmat antavat lastensa käyttää palvelua, heidän tulee valvoa lastensa Palvelun käyttöä, mikäli palvelu on suunnattu ja soveltuu laajalle yleisölle. 15 vuoden ikäraja koskee vain meidän Palveluamme, emmekä voi taata, että Palvelun yhteyteen linkitetyt muut nettisivut/sovellukset soveltavat samaa ikärajaa kuin me.

4. KÄYTTÄJÄN TOIMINTA

Sinun tulee Palvelua käyttäessäsi aina noudattaa näitä Ehtoja, soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä vakiintunutta käytäntöä. Sinä itse olet vastuussa kaikista Palvelun käytöstäsi aiheutuneista toimista, vioista ja vaurioista. Palvelua ei saa käyttää: i) tavalla, joka voi vahingoittaa tai häiritä toisen käyttäjän käyttöä; ii) tavalla, joka voi vahingoittaa tai häiritä Palvelua tai laskea sen tasoa; iii) laittomassa tarkoituksessa; iv) tavalla, joka voi olla halventava, karkea, rasistinen, etnisestä loukkaava, alatyylinen, pornografinen tai muuten ärtymystä tai valituksia aiheuttava; v) tietokonevirusten tai muuten mahdollisesti haitallisten tiedostojen, ohjelmien tai tietojen levittämiseen tai lataamiseen; vi) muiden ihmisten häiritsemiseen, vainoamiseen, uhkaamiseen, syrjimiseen, hyväksikäyttämiseen tai muulla tavoin loukkaamiseen eikä myöskään muiden ihmisten henkilötietojen keräämiseen, säilyttämiseen, julkistamiseen tai muulla tavoin väärin käyttämiseen tai toisen ihmisen henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamiseen; vii) tavalla, joka voi loukata tai rikkoa toisen henkilön tai yrityksen oikeuksia, kuten esimerkiksi tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia; viii) kaupallisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi markkinointiin, mainostamiseen, julkisuuden keräämiseen, kampanjointiin tai erilaisten tavaroiden tai palveluiden tarjoamiseen, ix) väärän henkilöllisyyden luomiseen tarkoituksena harhauttaa muita lähettäjän henkilöllisyyden tai viestin alkuperän suhteen; tai x) kohdistettujen tai luvattomien mainosten, kampanjamateriaalien, roskapostin, ketjukirjeiden tai muiden pyytämättä tulleiden viestien lataamiseen, lähettämiseen tai muuhun levittämiseen.
Emme tarkasta sinun tai muiden Palveluun lähettämien viestien sisältöä emmekä täten voi taata materiaalin laatua. Palvelua käyttäessäsi olet tietoinen siitä, että voit kohdata materiaalia tai tietoa, joka voi olla vastenmielistä ja/tai häiritsevää. Jos koet jonkin materiaalin vastenmieliseksi ja/tai häiritseväksi, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta osoitteeseen antti.nikkanen@viasat.fi. Emme myöskään tarkasta sinulle tai Palvelun muille käyttäjille toimitettavaa materiaalia. Hyväksyt kuitenkin sen, että meillä on aina oikeus (mutta ei velvollisuutta) tarkastaa tai valvoa viestejä ja muuta materiaalia ja estää pääsy Palveluun toimitettuihin viesteihin ja/tai materiaalin tai poistaa ne.

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Palvelun sisältö on suojattu Suomen tai muiden maiden tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palvelun muodostavaan materiaaliin tai sisältöön kuuluvat meille tai lisenssinhaltijoillemme. Myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja rajallisen Palveluun liittyvän lisenssin tällaisiin oikeuksiin ainoastaan henkilökohtaisia ja yksityisiä tarkoituksia varten (ei mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin) sillä edellytyksellä, että et: a. kopioi, julkaise, jäljennä, vuokraa, myönnä, lähetä, jakele, välitä tai saata Palvelun sisältöä saataville julkisesti tai valtuuta ketään muuta henkilöä tekemään siten; b. lataa, lähetä eteenpäin tai jaa mitään Palvelun sisältöä, käytä Palvelua minkään laitteen avulla, jota et ole rekisteröinyt, tai ota mitään maksua Palvelusta; c. kierrä, muunna, poista, takaisinmallinna, takaisinkäännä, pura, muuta tai muuten kajoa mihinkään Palvelun osana olevaan turva- tai salaus- tai muuhun tekniikkaan tai ohjelmistoon.
Sinulle ei luovuteta tai muulla tavalla siirry Palvelun tai minkään sen sisällön omistusoikeutta tai muuta oikeutta.
Palvelun tai sen materiaalin ja sisällön käyttö näiden Ehtojen vastaisesti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Meidän nimemme, kuvamme ja logomme sekä kolmannelle osapuolelle kuuluvat kuvat ja logot kuuluvat meille tai vastaavasti kolmannelle osapuolelle, eikä sinulla ole oikeutta käyttää niitä. Kaikki tekijänoikeudet, tuotemerkit ja muut Palveluun ja siihen kuuluvaan materiaaliin tai sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ovat meidän omaisuuttamme, Lähiyhtiöidemme omaisuutta tai kolmannen osapuolen omaisuutta.
Näiden immateriaalioikeuksia koskevien määräysten rikkominen katsotaan aina näiden Ehtojen vakavaksi rikkomukseksi, jolloin meillä on oikeus sulkea Palvelusi välittömästi ja/tai poistaa käyttöoikeutesi Palveluun tai millä tahansa muulla keinolla estää kielletyn toiminnan jatkuminen.

6. OMAN MATERIAALIN LATAAMINEN

Palvelua käyttäessäsi voit ladata Palveluun Omaa materiaalia Palvelun niin osoittaessa. Vastaat itse Omasta materiaalistasi ja niistä seurauksista, joita Oman materiaalin lataamisesta voi aiheutua. Tämä tarkoittaa, että sinä itse olet velvollinen vastaamaan materiaalin käytöstä tuomioistuimen tai muun viranomaisen edessä.
Kun lataat Palveluun Omaa materiaalia, takaat meille, että sinulla on tai olet hankkinut tarvittavat oikeudet, hyväksynnät, lisenssit tai muut luvat käyttää ja/tai antaa meidän käyttää kaikkia Omaan materiaalisi liittyviä tekijänoikeuksia, tuotemerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia, jotta voimme käyttää materiaalia Palvelussa.
Sinulla on omistusoikeus Omaan materiaaliisi, mutta ladatessasi materiaalin Palveluun luovutat meille ei-yksinomaisen lisenssin käyttää, jakaa, jäljentää, muuttaa ja välittää Omaa materiaaliasi korvauksetta ja ilman alueellisia rajoituksia Palvelussa, nettisivuillamme, sovelluksissamme sekä muussa liiketoiminnassamme, mukaan lukien kaikkien nettisivujemme ja sovelluksiemme markkinointi ja jakelu kaikissa nykyisissä ja tulevissa mediaformaateissa ja kaikilla nykyisillä ja tulevilla mediakanavilla. Lisenssimme on ikuinen, etkä voi perua sitä.
Omaa materiaalia ladatessasi takaat, että lataamasi materiaali ei ole tekijänoikeuksien suojaamaa tai kolmannen osapuolen omistamaa siltä osin, kun et itse omista materiaalia tai ole saanut lainmukaiselta omistajalta lupaa luovuttaa materiaalia ja meillä on oikeus lisensioida materiaalia näiden Ehtojen mukaisesti.
Olet tietoinen siitä, että Oman materiaalin sisältö ei aina vastaa meidän mielipiteitämme tai edustajiemme mielipiteitä ja emme täten ota vastuuta Omasta materiaalista tai Oman materiaalin lataamisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Meillä on oikeus kieltää sinua lataamasta tai poistaa jo lataamaasi Omaa materiaalia ilmoittamatta sinulle etukäteen tällaisen kiellon tai poiston syytä. Jos lataamasi Omaa materiaali osoittautuu laittomaksi tai meidän mielestämme häiritseväksi tai epäilyttäväksi tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaksi, ilmoitamme asiasta asianomaisille osapuolille tai viranomaisille.

7. PALVELUN SULKEMINEN JA IRTISANOMINEN

Meillä on oikeus välittömästi irtisanoa nämä Ehdot ja/tai sulkea pääsysi Palveluun, jos et noudata näitä Ehtoja, toimit lain, määräysten tai vakiintuneen käytännön vastaisesti tai jos suljemme Palvelun kokonaan tai osittain.

8. KILPAILUT

Jos osallistut Palvelun kautta järjestettävään kilpailuun, huomioi juuri kyseistä kilpailua koskevat erityiset säännöt tai rajoitukset (mikäli sellaisia on) sekä yleiset kilpailusääntömme, jotka löydät asiakirjasta alempaa. Yleiset ja mahdolliset erityiset kilpailusäännöt ovat osa näitä Ehtoja.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

Henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntömme, jonka löydät www.viasport.fi/yksityisyydensuoja, on osa näitä Ehtoja ja sisältää säännöt, joiden mukaan Henkilötietoja käsittelemme. Voit milloin tahansa esittää kysymyksiä tai kommentteja käytännöstä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viasport@viasat.fi.

10. VASTUURAJOITUS

Hyväksyt sen, että emme vastaa sinulle tai jollekulle muulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka voidaan katsoa johtuvan näistä Ehdoista tai Palvelun tai Tietojen käytöstä. Rajoitus ei koske vahingonkorvausvelvollisuuttamme kuolemantapauksessa tai henkilövahingon sattuessa, jos syynä on ollut meistä johtuva tuottamuksellisuus tai huolimattomuus. Tämä vastuurajoitus koskee kaikkia sekä välittömiä että välillisiä vahinkoja. Emme myöskään ota vastuuta Palvelussa esiintyvistä myöhästymisistä tai virheistä.

11. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Hyväksyt sen, että olet velvollinen maksamaan meille, Lähiyhtiöillemme ja yhtiöiden johtokunnan jäsenille, toimihenkilöille, edustajille, urakoitsijoille, kumppaneille ja työntekijöille korvausta kaikista niistä menetyksistä, vahingoista, vaatimuksista, kuluista ja maksuista, oikeuskulut mukaan lukien, jotka aiheutuvat näiden Ehtojen rikkomisesta, sekä soveltuvien lakien, määräysten tai kolmannen osapuolten oikeuksien rikkomisesta.

12. FORCE MAJEURE

Emme ole korvausvelvollisia sinulle, jos Palvelu toimii puutteellisesti, ei ole saatavilla tai siinä on häiriö, eikä myöskään mistään viivästyksestä näiden Ehtojen noudattamisessa, jos edellä mainitut johtuvat mistä tahansa sellaisesta syystä, jota emme ole voineet kohtuudella välttää.

13. MUUT SOVELLUKSET/NETTISIVUT

Palvelussa voi olla linkkejä muille nettisivuille ja/tai muihin sovelluksiin, jotka eivät ole meidän valvonnassamme. Nämä Ehdot koskevat ainoastaan Palvelun käyttöä. Emme täten ole vastuussa muiden nettisivustojen/sovellusten sisällöstä. Jos Palvelussa on linkkejä muille nettisivuille ja/tai muihin sovelluksiin, se ei tarkoita, että otamme vastuun nettisivustosta/sovelluksesta, sen sisällöstä tai toiminnasta. Emme voi myöskään varmistaa tai taata muiden nettisivujen/sovellusten toimintoja tai sisältöä tai tietoja, jotka esitetään Palvelussa ja jotka on otettu muilta nettisivuilta/muista sovelluksista, kuten esimerkiksi todennäköisyyksiä, tilastoja tai muuta vastaavaa.

14. EHTOJEN MUUTOKSET

Meillä on oikeus ajoittain muuttaa ja päivittää näitä Ehtoja. Ilmoitamme näiden Ehtojen alussa, milloin Ehtoja on viimeksi päivitetty. Jos jatkat Palvelun käyttämistä sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet Ehtojen muuttumisesta, hyväksyt muuttuneet ehdot. Olet itse velvollinen tarkastamaan, ovatko Ehdot muuttuneet. Jos et hyväksy Ehtojen muuttumista, pyydämme sinua olemaan käyttämättä Palvelua.

15. EHTOJEN LUOVUTTAMINEN

Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kolmannelle osapuolelle ilman, että me hyväksymme sen kirjallisesti etukäteen. Meillä on kuitenkin oikeus rajoituksetta luovuttaa nämä Ehdot ja niiden mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

16. OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS

Jos jonkin näiden ehtojen määräyksen katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys ei millään tavoin vaikuta näiden ehtojen muihin määräyksiin eikä mitätöi tai tee niitä täytäntöönpanokelvottomiksi, ja kyseistä määräystä sovelletaan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

17. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja näistä Ehdoista tai Palvelun käytöstä, ota yhteyttä osoitteeseen viasport@viasat.fi.

18. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

Palvelu on suunnattu suomalaiselle yleisölle, emmekä täten voi taata, että Palvelu on muiden maiden lakien ja määräysten mukainen.
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Riitatapaukset ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, ja ensisijainen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus.

Hups, selaimesi on vanhentunut eikä tue viasport.fi -sivustoa.

Huomasimme että käytät selainta jota emme tue. Mikäli haluat jatkaa katsomista tulee sinun ladata muu selain.

Tässä yleisimmät selaimet joita sivustomme tukee.

Chrome

By Google

Safari

By Apple

Firefox

By Mozilla

Edge

By Microsoft